Cookie- og privatlivspolitik

Når du besøger vores hjemmeside www.frandsen-as.dk overlader du nogle af dine private oplysninger til os.

Frandsen Entreprenør A/S er dataansvarlig for disse personoplysninger.

  • Vi indsamler cookies, hvis du accepterer dette.
  • Hvis du udfylder vores kontaktformular, indsamler vi dit navn og e-mailadresse.

Databehandlere:

Vi anvender en ekstern leverandør til vedligeholdelse og drift af vores hjemmeside. Databehandleren må ikke videregive oplysningerne til anden tredjemand.

Rettigheder:

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Frandsen Entreprenør A/S behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Frandsen Entreprenør A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Sikkerhed:

Kun medarbejdere med et reelt behov for brug af personoplysningerne har adgang til disse.

Personoplysninger opbevares med passende sikkerhedsforanstaltninger.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Virksomhedens kontaktoplysninger er:

Frandsen Entreprenør A/S

Smedebakken 20

8700 Horsens

Tlf.nr. 75 61 28 11

Mail: info@frandsen-as.dk

Persondatapolitik revideret 07-07-2023.