Profil

Frandsen Entreprenør A/S beskæftiger i dag ca. 25 medarbejdere, en blandet trup af erfarne folk samt unge under uddannelse. Vi anser vores medarbejdere for vores vigtigste aktiv i en branche med store og konstant skiftende udfordringer.

Virksomheden beskæftiger sig med en bred vifte af anlægsopgaver, herunder jord, kloak, belægning, byggemodningen mm.

Vores arbejde strækker sig fra total-, hoved- og fagentrepriser til regningsarbejde.

Frandsen Entreprenør A/S er organiseret i “Dansk Byggeri” og er derfor med i “Byg Garanti-ordningen”. Herudover er vores kloakarbejder godkendt af “Kloakmestrenes Kvalitetskontrol”.

Geografisk arbejder vi primært i det østjyske, men på de rigtige opgaver kører vi gerne længere væk.

Frandsen Entreprenør A/S har vognmandstilladelse og driver desuden vognmandsforretning for kørsel af jord, grus- og stenmaterialer.

Vi driver ligeledes en mindre grusgrav, hvor der også modtages ren jordfyld.

Maskinparken består af en lang række anlægsmaskiner, som kan klare de fleste anlægsopgaver.

Frandsen Entreprenør A/S har ingen gæld til det offentlige, og er forsikret i følge lovens krav.

Virksomhedens CVR nr.: 33517912
Virksomhedens bank: Sydbank
Virksomhedens revisor: Roesgaard & Partners A/S